در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده در تهران ۳۰ میلیون و ۲۷ هزار تومان بود که نسبت به بهمن ماه ۶. ۶ درصد افزایش داشت.

بررسی های آمار بانک مرکزی نشان می دهد که تنها منطقه ۱۱ با رشد منفی ۱.۸ درصد در اسفند ماه کاهش قیمت داشته است. متوسط قیمت معاملات مسکن در این منطقه در آخرین ماه زمستان ۲۰ میلیون و ۲۱ هزار تومان بوده است.

۱۰ منطقه نیز کم تر از متوسط رشد قیمت ها افزایش قیمت را تجربه کرده اند . منطقه ۱۴ ، با رشد ۰.۰۲ ،منطقه ۴ با ۰.۳۵ درصد، منطقه ۷ با ۰.۳۹ درصد ، منطقه ۸ با ۱.۲ درصد ، منطقه ۵ با ۲.۴ درصد، منطقه ۱۰ با ۲.۵۵ درصد، منطقه ۹ با ۴.۰۸ درصد، منطقه ۲ با ۴.۳۶ درصد در لیست مناطقی هستند که رشد قیمت در آنها کم تر از متوسط شهر تهران بوده است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «پرونده بازار مسکن افزایشی بسته شد /خریداران وارد شدند» بخوانید.