به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

صرافی ملی 12

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۳,۹۸۳(بیست و سه هزار و نهصد و هشتاد و سه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۴,۴۶۷(بیست و چهار هزار و چهارصد و شصت و هفت تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۸,۲۱۵(بیست و هشت هزار و دویست و پانزده تومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۷۸۵(بیست و هشت هزار و هفتصد و هشتاد و پنج تومان) است.

در اکو ایران ببینید:قیمت دلار به ۲۱ تومان می‌ رسد ؟!