لیست مراکز انجام تست کرونا در البرز+ عکس

3

1400/1/18

13:16


لیست مراکز درمان سرپایی و بهداشتی کرونا و انجام تست رایگان

لیست مراکز انجام تست کرونا در البرز+ عکس

به گزارش بهداشت نیوز، در صورت مشاهده علایم بیماری کرونا برای نمونه گیری رایگان تست کرونا و اقدامات درمانی به نزدیکترین مرکز در استان البرز مراجعه کنید 

 

لیست مراکز انجام تست کرونا در البرز+ عکس

 

تصویری