فرزاد حسنی به ایران‌اینترنشنال می‌رود؟

منبع: برترین ها

3

1400/1/18

13:52


در شبکه‌های اجتماعی زمزمه هایی مبنی بر پیوستن فرزاد حسنی به شبکه ایران اینترنشنال شنیده می‌شود هنوز فرزاد حسنی واکنشی نسبت به این خبر نداشته است.

برترین‌ها: در شبکه‌های اجتماعی زمزمه هایی مبنی بر پیوستن فرزاد حسنی به شبکه ایران اینترنشنال شنیده می‌شود هنوز فرزاد حسنی واکنشی نسبت به این خبر نداشته است.

شایعه پیوستن فرزاد حسنی به ایران اینترنشنال

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو