سرقت مسلحانه برای یک گونی برنج

منبع: برترین ها

5

1400/1/18

14:11


دیشب سوپرمارکت شبانه‌روزی میدان کوثر کرمان ساعت ۲شب مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت.

برترین‌ها: دیشب سوپرمارکت شبانه‌روزی میدان کوثر کرمان ساعت ۲شب مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت.

سرقت مسلحانه برای یک گونی برنج

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو