خودروی خارجی «محمود واعظی» بعد از جلسه هیات دولت + عکس

4

1400/1/18

16:25


محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت

خودروی خارجی «محمود واعظی» بعد از جلسه هیات دولت + عکس

خودروی خارجی «محمود واعظی» بعد از جلسه هیات دولت + عکس

منبع: تسنیم

تصویری


ویدئو