سقوط هواپیمای نظامی ترکیه

منبع: برترین ها

6

1400/1/18

17:26


رسانه‌ها می‌گویند یک هواپیمای آموزشی نیروی هوایی ترکیه در استان «قونیه» سقوط کرده و سرنوشت خلبان آن نامشخص است.

برترین‌ها: رسانه‌ها می‌گویند یک هواپیمای آموزشی نیروی هوایی ترکیه در استان «قونیه» سقوط کرده و سرنوشت خلبان آن نامشخص است.

سقوط هواپیمای نظامی ترکیه

سقوط هواپیمای نظامی ترکیه

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو