مواضع رئیس جمهور آمریکا حاکی از آن است که اهمیت کمی برای رابطه بین پول و تورم قائل است، بر این اساس سیاست‌های رادیکال پولی و مالی دولت آمریکا از مهم‌ترین متغرهای تاثیرگذار بر بازار طلا در سال ۲۰۲۱ عنوان می‌شود.

یکی از نشانه هایی که موجب چنین تصوری شده تغییر سنت آماردهی است. بانک مرکزی آمریکا اعلام عرضه پول و نقدینگی را از هفتگی به ماهانه تغییر داده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان مواضع رئیس فدرال حاکی از آن است که پول اهمیت چندانی برای وی ندارد و روی رابطه پول با تورم چندان حساب نمی‌کند.

متن کامل این گزارش را با تیتر «جزر و مد قیمت طلا با سنت شکنی بانک مرکزی» در اقتصادنیوز بخوانید.