تشکر مردم از روحانی برای مدیریت بازار مرغ!

منبع: برترین ها

6

1400/1/18

18:47


پس از ادعای دولتمردان مبنی بر موفقیت دولت در خصوص توزیع مناسب مرغ در ایام تعطیلات نوروز؛ مردم به این اظهارات واکنش نشان دادند.

راه دانا: پس از ادعای دولتمردان مبنی بر موفقیت دولت در خصوص توزیع مناسب مرغ در ایام تعطیلات نوروز؛ مردم به این اظهارات واکنش نشان دادند.

تشکر مردم از روحانی برای مدیریت بازار مرغ!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو