دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تاکنون ۱۶۰ هزار نفر از کارکنان حوزه درمان و به همین میزان در حوزه بهداشت برعلیه ویروس کرونا واکسینه شده اند و به زودی به این آمار افزوده می‌شود.

وی افزود: به‌محض این که واکسن‌های تولید داخل هم در دسترس قرار گیرند بر اساس سند تزریق واکسن، واکسیناسیون افراد سالمند و کسانی که دچار بیماری زمینه‌ای هستند آغاز می‌شود.

 در زمان حاضر در کل کشور شرایط همه‌گیری کرونا رو به افزایش است.