به نام دوچرخه به کام موتور! + عکس

به نام دوچرخه به کام موتور! + عکس


3

1400/1/18

20:30


در کلان شهرها با توجه به عریض بودن خیابان ها مسیرهایی به عنوان آمد و شد دوچرخه سواران ایجاد شده است که اتفاقاً در زندگی شهری اتفاقی پسندیده و مورد توجه است؛ اما در مناطق مرکزی و تجاری و اداری شهر که تردد چندین برابر مناطق دیگر است توجه به جزئیاتی همچون افزایش ترافیک و افزایش تردد موتورسواران از مسیر امن دوچرخه در خیابان های شهر تهران، لزوم بررسی و احتمالا برخورد با موتورسواران متخلف که از این مسیر استفاده می کنند را می طلبد.

به نام دوچرخه به کام موتور! + عکس

به نام دوچرخه به کام موتور! + عکس

به نام دوچرخه به کام موتور! + عکس

به نام دوچرخه به کام موتور! + عکس

به نام دوچرخه به کام موتور! + عکس

به نام دوچرخه به کام موتور! + عکس

به نام دوچرخه به کام موتور! + عکس

به نام دوچرخه به کام موتور! + عکس

به نام دوچرخه به کام موتور! + عکس

به نام دوچرخه به کام موتور! + عکس

منبع: آنا

تصویری


ویدئو