بازگشت اهواز به وضعیت قرمز + عکس

بازگشت اهواز به وضعیت قرمز + عکس


3

1400/1/18

20:30


بر اساس جدیدترین بررسی وضعیت کرونا در استان خوزستان، تعداد شهرهای قرمز استان از ۹ شهر به ۱۵ شهر افزایش پیدا کرده است.به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز وضعیت کرونا در استان خوزستان به شدت ناپایدار و رنگ‌بندی شهرها، تابع رفتارهای اجتماعی به سرعت تغییر می‌کند. اکنون هیچ نقطه کم‌خطری در استان نداریم. هر بار که تجمع بزرگی برگزار می‌شود یا میزان مسافرت و ترددها بالا می‌رود، ما به نقطه صفر مقابله با کرونا می‌رویم و جان شمار زیادی تهدید می‌شود.

بازگشت اهواز به وضعیت قرمز + عکس

بازگشت اهواز به وضعیت قرمز + عکس

بازگشت اهواز به وضعیت قرمز + عکس

بازگشت اهواز به وضعیت قرمز + عکس

بازگشت اهواز به وضعیت قرمز + عکس

بازگشت اهواز به وضعیت قرمز + عکس

بازگشت اهواز به وضعیت قرمز + عکس

بازگشت اهواز به وضعیت قرمز + عکس

بازگشت اهواز به وضعیت قرمز + عکس

منبع: تسنیم

تصویری


ویدئو