این گفتگو فردا شب ساعت ۲۰ از شبکه یک پخش خواهد شد.

photo_2021-04-07_23-17-55