ادعای عجیب داوری درباره یک ائتلاف انتخاباتی!

منبع: برترین ها

3

1400/1/20

01:13


عبدالرضا داوری، مشاور مشاور وزیر کشور دولت دهم در مورد تعامل انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد و سیدحسن خمینی ادعای عجیبی را مطرح کرده است.

برترین‌ها: عبدالرضا داوری، مشاور مشاور وزیر کشور دولت دهم در مورد تعامل انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد و سیدحسن خمینی ادعای عجیبی را مطرح کرده است.

ادعای عجیب داوری درباره یک ائتلاف انتخاباتی!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو