رها کردن سالمند معلول در کنار خیابان در اهواز

منبع: برترین ها

4

1400/1/20

09:47


این مرد سالمند که یکی از پاهای خود را هم از دست داده، دستکم ۴ روز است در کنار خیابانی در شهر اهواز به حال خود رها شده

عصر ایران: یک شهروند با ارسال این ویدئو به شبکه‌ی خبری عصرجنوب‌ می‌گوید این مرد سالمند که یکی از پاهای خود را هم از دست داده، دستکم ۴ روز است در کنار خیابانی در شهر اهواز به حال خود رها شده و علیرغم تماس‌های مکرر با مراکز حمایتی، هیچ‌ اقدامی انجام نشده است.

رها کردن سالمند معلول در کنار خیابان در اهواز

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو