پیوند ریه به یک بیمار مبتلا به کرونا در ژاپن

منبع: برترین ها

5

1400/1/20

10:31


یک زن ژاپنی اولین بیمار مبتلا به کووید در جهان است که توانسته پیوند ریه از یک اهدا کننده زنده داشته باشد.

بی بی سی: برای اولین بار در جهان پیوند ریه از اهدا کننده زنده بر روی یک بیمار مبتلا به کرونا انجام شد
 
یک زن ژاپنی اولین بیمار مبتلا به کووید در جهان است که توانسته پیوند ریه از یک اهدا کننده زنده داشته باشد.
 
این بیمار در پی از کار افتادن اعضای بدنش به دلیل آسیب ناشی از ویروس کرونا، در روشی بسیار نادر، بخش هایی از ریه پسر و همسرش را دریافت کرد.
 
وضعیت این زن و اهدا کنندگان پایدار توصیف شده است.
 
پزشکان در کیوتو امیدوارند که او طی چند ماه بهبودی کامل پیدا کند.
 
در ژاپن و همچنین جاهای دیگردنیا لیست انتظار برای پیوند کامل ریه از اهدا کنندگانی که درگذشته اند، بسیار طولانی است.
 
پزشکان گفته اند که این زن بیش از دو سال باید صبر می کرد تا امکان انجام این پیوند برایش فراهم می شد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو