مهاجری: شما نظامی‌ها از جان مردم چه می‌خواهید؟

منبع: برترین ها

7

1400/1/20

10:40


سردار حسین دهقان، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1400 در گفتگو با ما تاکید کرد به عنوان یک چهره مستقل و غیرنظامی وارد میدان شده است و توانایی برعهده گرفتن مسئولیت را دارد. 

خبرآنلاین: سردار حسین دهقان، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1400 در گفتگو با ما تاکید کرد به عنوان یک چهره مستقل و غیرنظامی وارد میدان شده است و توانایی برعهده گرفتن مسئولیت را دارد. 

مهاجری: شما نظامی‌ها از جان مردم چه می‌خواهید؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو