شهر خانه‌های متروکه در آمریکا + عکس

شهر خانه‌های متروکه در آمریکا + عکس


7

1400/1/20

10:54


جمعیت شهر دیترویت در آمریکا از دهه‌ی ۱۹۵۰ به بعد، پیوسته با کاهش همراه بوده است، طوری که از جمعیت دو میلیون نفری در آن زمان به ۷۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۰ رسیده بود. فرصت‌های شغلی موجود در این شهر از بین رفتند، خانه‌های اجاره ای خالی از سکنه شده و قشر متوسط شهر، هزاران هزار خانه را تخلیه کرده و برای زندگی به سمت حومه ی شهر رفتند.

شهر خانه‌های متروکه در آمریکا + عکس

شهر خانه‌های متروکه در آمریکا + عکس

شهر خانه‌های متروکه در آمریکا + عکس

شهر خانه‌های متروکه در آمریکا + عکس

شهر خانه‌های متروکه در آمریکا + عکس

شهر خانه‌های متروکه در آمریکا + عکس

شهر خانه‌های متروکه در آمریکا + عکس

منبع: میزان

تصویری


ویدئو