سونامی کرونا؛ رکوردشکنی بی‌سابقه آمار بستری‌ها

منبع: برترین ها

3

1400/1/20

11:37


بنابر اعلام ماسک بر اساس داده‌های معاونت بهداشت وزارت بهداشت هفته اخیر ۲۸ هزار بستری جدید قطعی یا محتمل کرونا اتفاق افتاد که نسبت به هفته قبل حدود ۱۰ هزار مورد افزایش داشته است. این سرعت افزایش موارد بستری از ابتدای سال ۹۹ بی‌سابقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان: بنابر اعلام ماسک بر اساس داده‌های معاونت بهداشت وزارت بهداشت هفته اخیر ۲۸ هزار بستری جدید قطعی یا محتمل کرونا اتفاق افتاد که نسبت به هفته قبل حدود ۱۰ هزار مورد افزایش داشته است. این سرعت افزایش موارد بستری از ابتدای سال ۹۹ بی‌سابقه است.
 
به علت رکوردشکنی بی‌سابقه افزایش ناگهانی آمار بستری مبتلایان موج چهارم را باید سونامی کرونا نامید.
 
 بنابر اعلام ماسک بر اساس داده‌های معاونت بهداشت وزارت بهداشت هفته اخیر ۲۸ هزار بستری جدید قطعی یا محتمل کرونا اتفاق افتاد که نسبت به هفته قبل حدود ۱۰ هزار مورد افزایش داشته است. (میله قرمز سمت راست نمودار دوم)
 
نمودار اول: تعداد بستری‌های جدید قطعی یا محتمل کرونا از ابتدای سال ۹۹ تاکنون به صورت هفتگی
 

سونامی کرونا؛ رکوردشکنی بی‌سابقه آمار بستری‌ها

 
نمودار دوم: افزایش (قرمز) یا کاهش (آبی) آمار بستری جدید هر هفته نسبت به هفته قبل
 
این سرعت افزایش موارد بستری از ابتدای سال ۹۹ بی‌سابقه است.
 
موج چهارم کرونا را باید سونامی نامید. سرعت افرایش بستری ۳.۷ برابر نسبت به مدت مشابه در موج دوم و سوم است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو