پیشگامان واکسیناسیون کرونا در جهان

منبع: برترین ها

2

1400/1/20

12:12


این نمودار که در گاردین منتشر شده است، پیشگامان واکسیناسیون کرونا در جهان را نشان می‌دهد.

برترین‌ها: این نمودار که در گاردین منتشر شده است، پیشگامان واکسیناسیون کرونا در جهان را نشان می‌دهد.
 

پیشگامان واکسیناسیون کرونا در جهان

اسرائیل در صدر است که تاکنون ۹۴ درصد جمعیت آن دست کم یک دوز واکسن را دریافت کرده‌اند. پس از اسرائیل، بوتان، بریتانیا، آمریکا، امارات، شیلی و مجارستان قرار دارند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو