بلندترین ناخن‌های دنیا، بالاخره کوتاه شد!

منبع: برترین ها

3

1400/1/20

12:57


صاحب طولانی‌ترین ناخن‌های جهان (ناخن‌های 7 مترو 30 سانتی‌متری) بالاخره بعد از 30 سال ناخن‌هاشو کوتاه کرد.

برترین‌ها: صاحب طولانی‌ترین ناخن‌های جهان (ناخن‌های 7 مترو 30 سانتی‌متری) بالاخره بعد از 30 سال ناخن‌هاشو کوتاه کرد.
 

طولانی‌ترین ناخن‌های دنیا، بالاخره کوتاه شد!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو