نقد یک کارگردان به اظهارات اخیر ریحانه پارسا

منبع: برترین ها

5

1400/1/20

13:07


صحبت های هاتف علیمردانی کارگردان سینما پیرامون اتفاقات اخیر و هجمه به اهالی سینما و کارگردانان کمی آگاه‌تر رفتار کنیم

برترین‌ها: پیج سینمایی «سینما ایده‌آل» نوشت: صحبت های هاتف علیمردانی کارگردان سینما پیرامون اتفاقات اخیر و هجمه به اهالی سینما و کارگردانان کمی آگاه‌تر رفتار کنیم.

نقد یک کارگردان به اظهارات اخیر ریحانه پارسا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو