کنایه کامبیز مهدیزاده به کاریکاتور تسنیم

منبع: برترین ها

3

1400/1/20

13:17


کامبیز مهدیزاده؛ مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به کاریکاتور توهین آمیز تسنیم واکنش نشان داد.

برترین‌ها: کامبیز مهدیزاده؛ مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به کاریکاتور توهین آمیز تسنیم واکنش نشان داد. مهدیزاده در توئیتر خود نوشت: در هر جای دنیا اگر رهبری از کار بزرگ مسئولین کشورش تعریف و تمجید کند، تندیسش را میسازند و تکریم و احترامش میکنند،اما در اینجا کاریکاتورش را میکشند و جاسوسش میکنند

کنایه کامبیز مهدیزاده به کاریکاتور تسنیم

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو