عده‌ای درباره سفر‌های نوروزی عادی‌انگاری کردند

منبع: برترین ها

6

1400/1/22

08:37


دکتر پیام طبرسی: عده‌ای درباره سفر‌های نوروزی عادی‌انگاری کردند. انجام سفر‌های نوروزی، پروژه‌ای بود که از ۲ ماه قبل کلید خورده بود.

برترین‌ها: دکتر پیام طبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری: عده ای درباره سفرهای نوروزی عادی‌انگاری کردند. انجام سفرهای نوروزی، پروژه ای بود که از ۲ ماه قبل کلید خورده بود. از ۱۵ اسفند نمی دانم چه اتفاقاتی افتاد که ناگهان همه تفکرات عوض شد. وضعیت شلوغی های اسفند ماه، مترو و پاساژها و ... وحشتناک بود.

عده‌ای درباره سفر‌های نوروزی عادی‌انگاری کردند

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو