گیر کردن پای یک کودک در کاسه توالت!

منبع: برترین ها

10

1400/1/23

03:09


نیرو‌های آتش نشانی در استانبول ترکیه پای یک کودک را که در کاسه توالت گیر کرده بود آزاد کردند. این کودک یک و نیم ساله پس از نجات به بیمارستان منتقل شده است.

فرارو: نیرو‌های آتش نشانی در استانبول ترکیه پای یک کودک را که در کاسه توالت گیر کرده بود آزاد کردند. این کودک یک و نیم ساله پس از نجات به بیمارستان منتقل شده است.

اتفاق عجیب در مسابقات بین‌المللی مشهد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو