ذخیره آب سد زاینده رود + عکس

ذخیره آب سد زاینده رود + عکس


9

1400/1/29

00:05


ذخیره ی آب سد زاینده رود به ۲۴ درصد کاهش یافته است. ذخیره زاینده رود با توجه به کاهش بارش های سال گذشته به حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است و با توجه به میزان ورودی آب به سد، تابستان سختی در انتظار بخش های شرب و صنعت در اصفهان خواهد بود.

ذخیره آب سد زاینده رود + عکس

ذخیره آب سد زاینده رود + عکس

ذخیره آب سد زاینده رود + عکس

ذخیره آب سد زاینده رود + عکس

ذخیره آب سد زاینده رود + عکس

ذخیره آب سد زاینده رود + عکس

ذخیره آب سد زاینده رود + عکس

ذخیره آب سد زاینده رود + عکس

ذخیره آب سد زاینده رود + عکس

ذخیره آب سد زاینده رود + عکس

ذخیره آب سد زاینده رود + عکس

منبع: ایرنا

تصویری


ویدئو