غایبان کلاس‎های مجازی مردود می‎ شوند

منبع: برترین ها

7

1400/1/31

02:02


حسینی، معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش ‎آموزانی که به دلایل غیرموجه در کلاس‌های مجازی و امتحانات حاضر نشوند مردود شناخته شده و باید پایه تحصیلی را دوباره بگذرانند.

صداوسیما: حسینی، معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش ‎آموزانی که به دلایل غیرموجه در کلاس‌های مجازی و امتحانات حاضر نشوند مردود شناخته شده و باید پایه تحصیلی را دوباره بگذرانند.

غایبان کلاس‎های مجازی مردود می‎ شوند

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو