سرقت تیر‌های آهنی روشنایی پل نهم اهواز

منبع: برترین ها

16

1400/2/4

11:09


ویدئویی از سرقت تیرهای آهنی روشنایی پل نهم اهواز را ببینید.

برترین‌ها: ویدئویی از سرقت تیرهای آهنی روشنایی پل نهم اهواز را ببینید.

سرقت تیر‌های آهنی روشنایی پل نهم اهواز

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو