غواصی برای عکاسی از مرجان ها + عکس

منبع: همگردی

15

1400/2/5

13:28


جماران/ غواصی برای عکاسی از مرجان ها توسط لویی هجیوآنو، یک بوم شناس دریایی در ساحل جنوب شرقی قبرس

عکس: Emily Irving-Swift/AFP

غواصی برای عکاسی از مرجان ها + عکس

تصویری


ویدئو