درخواست برخی طلاب قم برای محاکمه روحانی

منبع: برترین ها

7

1400/2/9

14:42


جمعی کوچک از طلاب، امروز در خیابان‌های قم راهپیمایی کردند و خوستار محاکمه روحانی شدند.

وب سایت آخرین خبر با انتشار تصویری نوشت: جمعی کوچک از طلاب، امروز در خیابان‌های قم راهپیمایی کردند و خوستار محاکمه روحانی شدند.

درخواست برخی طلاب قم برای محاکمه روحانی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو