به مناسبت روز ملی خلیج فارس

منبع: برترین ها

8

1400/2/10

11:25


۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج‌فارس نام‌گذاری شده است.

میزان: ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج‌فارس نام‌گذاری شده است.

به مناسبت روز ملی خلیج فارس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو