واکنش ابطحى به سخنان جهانگیرى در کلاب‌هاوس

منبع: برترین ها

6

1400/2/11

15:16


ابطحى؛ فعال سیاسی به سخنان جهانگيرى در کلاب هاوس واکنش نشان داد.

برترین‌ها: ابطحى؛ فعال سیاسی به سخنان جهانگيرى در کلاب هاوس واکنش نشان داد.

واکنش ابطحى به سخنان جهانگیرى در کلاب‌هاوس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو