واکنش عبدی به اظهارات یکی از کاندیدا‌های ١۴٠٠

منبع: برترین ها

10

1400/2/11

17:58


عباس عبدی؛ فعال سیاسی به گفته‌های سعید محمد، یکی از کاندیدا‌های انتخابات درباره غنی‌سازی واکنش نشان داد.

برترین‌ها: عباس عبدی؛ فعال سیاسی به گفته‌های سعید محمد، یکی از کاندیدا‌های انتخابات درباره غنی‌سازی واکنش نشان داد.

واکنش عبدی به اظهارات یکی از کاندیدا‌های ١۴٠٠

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو