اینستاگرام رهبری برای سخنرانی امروز تایمر گذاشت

منبع: برترین ها

4

1400/2/12

12:51


در اقدامی بی سابقه، صفحه اینستاگرام سایت رهبر انقلاب برای سخنرانی مهم امروز رهبری، تایمر گذاشته است.

برترین‌ها: در اقدامی بی سابقه، صفحه اینستاگرام سایت رهبر انقلاب برای سخنرانی مهم امروز رهبری، تایمر گذاشته است.

اینستاگرام رهبری برای سخنرانی امروز تایمر گذاشت

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو