اوضاع سامانه های پدافندی عربستان + عکس

7

1400/2/12

14:51


ناتوانی سامانه های پدافندی عربستان مقابل پهپادهای انصارالله یمن

اوضاع سامانه های پدافندی عربستان + عکس

اوضاع سامانه های پدافندی عربستان + عکس

 

تصویری


ویدئو