اختراعی جالب برای از بین بردن صدای خر و پف

منبع: برترین ها

6

1400/2/12

15:19


این دستگاه کوچک صدای خر و پف رو ازبین می‌برد و به مجاری تنفسی اجازه می‌دهد حجم بیشتری از هوا رو وارد بدن کنند و به عنوان بوگیر و فیلترکننده‌ی هوا هم استفاده می‌شود.

برترین‌ها: این دستگاه کوچک صدای خر و پف رو ازبین می‌برد و به مجاری تنفسی اجازه می‌دهد حجم بیشتری از هوا رو وارد بدن کنند و به عنوان بوگیر و فیلترکننده‌ی هوا هم استفاده می‌شود.

اختراع جالب برای از بین بردن صدای خر و پف

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو