آثار هنری معروف را در واقعیت ببینید

آثار هنری معروف را در واقعیت ببینید


منبع: برترین ها

2

1400/2/14

06:53


در تصاویر زیر مکان‌هایی که الهام‌بخش ۱۰ اثر هنری معروف و شناخته شده بودند را مشاهده کنید.

برترین‌ها: در تصاویر زیر مکان‌هایی که الهام‌بخش ۱۰ اثر هنری معروف و شناخته شده بودند را مشاهده کنید.

۱- Wheatfield With Crows از ونسان ونگوک در سال ۱۸۹۰

آثار هنری معروف در واقعیت


۲- Sunrise از Claude Monet در سال ۱۸۷۲ - فرانسه

آثار هنری معروف در واقعیت


۳- Mont Sainte-Victoire از Paul Cézanne در سال ۱۹۰۲-۱۹۰۶ - فرانسه

آثار هنری معروف در واقعیت


۴- The Church at Auvers از ونسان ونگوک در سال ۱۸۹۰ - فرانسه

-

آثار هنری معروف در واقعیت


۵- Christina’s World از Andrew Wyeth در سال ۱۹۴۸

آثار هنری معروف در واقعیت


۶- Café Terrace at Night از ونسان ونگوک در سال ۱۸۸۸ - فرانسه

آثار هنری معروف در واقعیت


۷- No Lapin Agile از پابلو پیکاسو در سال ۱۹۰۵ - فرانسه

آثار هنری معروف در واقعیت


۸- Starry Night Over the Rhône از ونسان ونگوک در سال ۱۸۸۸ - فرانسه

آثار هنری معروف در واقعیت


۹- The Little Street از Johannes Vermeer در سال ۱۶۵۷-۱۶۵۸ - هلند

آثار هنری معروف در واقعیت


American Gothic -۱۰ از by Grant Wood در سال ۱۹۳۰ - آمریکا

آثار هنری معروف در واقعیت

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو