کاندیدای احتمالی: دوستان برای من هزینه می‌کنند

منبع: برترین ها

5

1400/2/14

09:28


شاهین محمدصادقی، نماینده سابق مجلس و نامزد احتمالی ریاست جمهوری می‌گوید: دوستانی دارم که هزینه تبلیغات من را می‌دهند!

سیمانیوز: شاهین محمدصادقی، نماینده سابق مجلس و نامزد احتمالی ریاست جمهوری می‌گوید: دوستانی دارم که هزینه تبلیغات من را می‌دهند!

کاندیدای ۱۴۰۰: دوستان هزینه تبلیغاتم را می‌دهند!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو