تایم لپس دیدنیِ تصویر طلوع زمین از ماه

منبع: برترین ها

5

1400/2/14

10:36


تایم لپس تصویر طلوع زمین از ماه که توسط ماه‌گرد ژاپنی Kaguya ساخته شده. نکته این که از دید ناظر روی ماه، زمین هرگز طلوع و غروب نمی‌کند چون جای زمین در آسمون ماه ثابت است. فقط مقداری که دیده می‌شود تغییر می‌کند. در این ویدئو فضاپیماست که دارد حرکت می‌کند.

برترین‌ها: تایم لپس تصویر طلوع زمین از ماه که توسط ماه‌گرد ژاپنی Kaguya ساخته شده. نکته این که از دید ناظر روی ماه، زمین هرگز طلوع و غروب نمی‌کند چون جای زمین در آسمون ماه ثابت است. فقط مقداری که دیده می‌شود تغییر می‌کند. در این ویدئو فضاپیماست که دارد حرکت می‌کند.

تایم لپس دیدنیِ تصویر طلوع زمین از ماه

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو