حاشیه برگزاری مراسم احیای شب بیست و یکم

منبع: برترین ها

4

1400/2/14

11:06


تصویری از حاشیه برگزاری مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم رضوی را ببینید.

تصویری از حاشیه برگزاری مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم رضوی را ببینید.

حاشیه برگزاری مراسم احیای شب بیست و یکم

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو