شرکت پژو: دیگر به ایران بر نمی‌گردیم

منبع: برترین ها

2

1400/2/14

11:23


یکی از مدیران ‎پژو در فرانسه در مورد برگشت این خودروساز به ایران خبرها درباره ورود به بازار ایران را تکذیب کرد.

دیده بان ایران: یکی از مدیران ‎پژو در فرانسه در مورد برگشت این خودروساز به ایران خبرها درباره ورود به بازار ایران را تکذیب کرد.

شرکت پژو: دیگر به ایران بر نمی‌گردیم

مرجان اسماعیل فر روزنامه نگار اقتصادی نوشت:

با یکی از مدیرای ‎پژو در فرانسه در مورد برگشت این خودروساز به ایران صحبت می کردم؛ با صراحت گفت ما مارگزیده آمریکا هستیم و از آنجا که ۴۵۰ میلیون یورو در ایران از دست دادیم، نمی خواهیم دوباره ریسک کنیم و ترجیح می دهیم در بازار ۸۰ برابری امریکا بمونیم.

شرکت پژو: دیگر به ایران بر نمی‌گردیم

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو