شب قدر و راز و نیاز با معبود در زندان اوین + عکس

شب قدر و راز و نیاز با معبود در زندان اوین + عکس


5

1400/2/14

11:39


مراسم عزاداری شهادت حضرت علی (ع) و احیاء شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در زندان اوین برگزار شد.

شب قدر و راز و نیاز با معبود در زندان اوین + عکس

شب قدر و راز و نیاز با معبود در زندان اوین + عکس

شب قدر و راز و نیاز با معبود در زندان اوین + عکس

شب قدر و راز و نیاز با معبود در زندان اوین + عکس

شب قدر و راز و نیاز با معبود در زندان اوین + عکس

شب قدر و راز و نیاز با معبود در زندان اوین + عکس

شب قدر و راز و نیاز با معبود در زندان اوین + عکس

شب قدر و راز و نیاز با معبود در زندان اوین + عکس

شب قدر و راز و نیاز با معبود در زندان اوین + عکس

شب قدر و راز و نیاز با معبود در زندان اوین + عکس

شب قدر و راز و نیاز با معبود در زندان اوین + عکس

شب قدر و راز و نیاز با معبود در زندان اوین + عکس

منبع: میزان

تصویری


ویدئو