تصویری از طرح جالب و زیبای شهرداری بابل

منبع: برترین ها

4

1400/2/14

12:40


طرح جالب و زیبای شهرداری بابل برای جمع آوری درب بطری و فروش آن برای خرید ویلچر و اهدا آن به نیازمندان را ببینید.

فرهیختگان: طرح جالب و زیبای شهرداری بابل برای جمع آوری درب بطری و فروش آن برای خرید ویلچر و اهدا آن به نیازمندان را ببینید.

تصویری از طرح جالب و زیبای شهرداری بابل

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو