آتش‌سوزی در یک بارانداز بزرگ کالا در تهران

منبع: برترین ها

5

1400/2/14

14:43


ویدئویی از آتش‌سوزی در یک بارانداز بزرگ کالا در تهران را ببینید.

برترین‌ها: ویدئویی از آتش‌سوزی در یک بارانداز بزرگ کالا در تهران را ببینید.

آتش‌سوزی در یک بارانداز بزرگ کالا در تهران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو