ویدئویی بسیار جالب از صدای بچه آهو

منبع: برترین ها

98

1400/2/18

01:08


صدای بچه آهو، صدایی برآمده از طبیعتِ مهربان که استاد خسرو اعتماد پیشکسوت و فعال محیط زیست شهر کاشان منتشر کرده است.

باشگاه خبرنگاران: صدای بچه آهو، صدایی برآمده از طبیعتِ مهربان که استاد خسرو اعتماد پیشکسوت و فعال محیط زیست شهر کاشان منتشر کرده است.

ویدئویی بسیار جالب از صدای بچه آهو

مطالب مشابه