حراج حکاکی نادر از کعبه در ساتبیز+ عکس

27

1400/2/18

10:07


حکاکی نادر از کعبه مربوط به سال 1791 به قیمت پایه 12 تا 18 هزار پوند به حراج گذاشته شده است. همچنین 125 عکس نایاب از مصر، بیت المقدس و بعلبک لبنان مربوط به دهه 1850 به قیمت 100 هزار پوند به حراج گذاشته شده است.

حراج حکاکی نادر از کعبه در ساتبیز+ عکس

حراج حکاکی نادر از کعبه در ساتبیز+ عکس

 منبع: توئیت پرس

تصویری