انتقال اتومبیل با گاری اسبی به تعمیرگاه +عکس

35

1400/2/18

10:07


انتقال اتومبیل با گاری اسبی به یک تعمیرگاه در آمریتسار، هند.

انتقال اتومبیل با گاری اسبی به تعمیرگاه +عکس

انتقال اتومبیل با گاری اسبی به تعمیرگاه +عکس

منبع : جماران

تصویری