پایان وضعیت قرمز در اکثر نقاط کشور

منبع: برترین ها

19

1400/2/18

12:29


سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: ۴۶ شهر قرمز، ۲۶۳ شهر نارنجی و ۱۳۹ شهر زرد کرونایی داریم. استانهای خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، هرمزگان و تهران نیاز به مراقبت بیشتری دارند.

ایرنا: سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: ۴۶ شهر قرمز، ۲۶۳ شهر نارنجی و ۱۳۹ شهر زرد کرونایی داریم. استانهای خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، هرمزگان و تهران نیاز به مراقبت بیشتری دارند.

پایان وضعیت قرمز در اکثر نقاط کشور

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو