برای مثال وضعیت بیماران تحت درمان (active case) که همواره نمایی از کل بیماران موجود در کشور را نشان می دهد در حال افزایش بوده و در هفته اخیر به رکورد خود در کل تاریخ کرونا در ایران رسیده است.

شمار مبتلایان در هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری برابر با ۱۲۸ هزار و ۱۷ نفر بوده که نسبت به این شاخص در هفته قبل خود ۸.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. 

بررسی هفتگی آمارهای ابتلا در اردیبهشت ماه نشان میدهد در هر دو هفته سپری شده از این ماه تعداد ابتلای هفتگی روندی نزولی را ثبت کرده است. 

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «شاخص رکورد شکن کرونا در یک هفته اخیر+ نمودار» بخوانید.