سرقت درب‌های فاضلاب در کیانپارس اهواز

منبع: برترین ها

62

1400/2/18

14:00


درب‌های فاضلاب در خیابان چهارم شرقی در محله کیانپارس اهواز به سرقت رفته است.

برترین‌ها: درب‌های فاضلاب در خیابان چهارم شرقی در محله کیانپارس اهواز به سرقت رفته است.

سرقت درب‌های فاضلاب در کیانپارس اهواز

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو